Sps 101 ordførere har nesten like mange varaordførere fra borgerlige partier som fra Ap og SV.

Det viser en gjennomgang Nationen har gjort.

31 av varaordførerne er fra Ap, 4 fra SV og 33 fra borgerlige partier, viser gjennomgangen.

– Målet er ikke hvem lokalpartiet samarbeider med, men å få en politikk som er nær folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om tallene til Nationen.

Det har vært interne diskusjoner i partiet de siste månedene om retningsvalget videre. I Trøndelag vurderer partiet å bytte side under det første trønderske valget høsten 2019, og da søke samarbeid med et borgerlig flertall.