Stortingsgruppene har 152 millioner kroner på konto

Mer enn de trenger erkjenner Fremskrittspartiet parlamentariske leder og karakteriserer tilskuddene som for høye.

Aftenposten har gjennom flere artikler vist at stortingsgruppene gjennom de siste årene har mottatt 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Fra 2007 til 2017 økte stortingsgruppenes samølede egenkapital fra 96 til 152 millioner kroner. Justeres dette for prisøkning er økningen på 33 millioner.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi erkjenner at de har egenkapital langt over det partiet trenger som buffer.

«FrP synes det er naturlig at presidentskapet tar initiativ til en ny vurdering av hvor mye penger det er riktig at stortingsgruppene skal få til driften. Størrelsen på oppsparte midler hos de store partigruppene tilsier at dagens gruppetilskudd er for høyt», skriver Limi i en e-post til Aftenposten.

Mest er det Høyre som har, med 54 millioner kroner på konto ved utgangen av fjoråret. Frp har nesten 48 millioner kroner.