Ikke uproblematisk å gi arbeidsgiver tilgang til bonuspoeng

Alle bonuspoeng-data er tilgjengelige, men personvernhensyn vil nok hindre at arbeidsgiver får tilgang fra flyselskapene. 

Fra nyttår får arbeidsgiver ansvaret for å innrapportere skattepliktige bonuspoeng ansatte har benyttet på private reiser. Fram til nå er det den ansatte selv som har hatt dette ansvaret. Bekymringene knyttet til endringene i ordningen er at det medfører økt byråkrati i næringslivet.

Les også: – Umulig for arbeidsgiver å holde rede på bonuspoeng

For oppsparingen av bonuspoeng skjer på et individuelt nivå, selv om verdiene egentlig er bedriftens. Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet foreslo i NRK Nyhetsmorgen at arbeidsgiverne kunne forsøke ta grep for å lettere få tilgang til dataene.

– Næringslivet kan legge press på flyselskapene for å få klarhet i hva verdien av poengene er, eller hvor mange poeng arbeidsgiver har. For det er arbeidsgiver verdier, og så må man ha gode systemer slik at arbeidstaker vet hva man skal rapportere inn.

Administrerende direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, forklarer til Næringspolitikk.no at rent teknisk burde rapportering av opptjening og uttak av poeng ikke det by på store utfordringer. Men personvernhensyn kan fort sette en stopper for slikt.

– Flyselskapene har i dag detaljert informasjon om alle reisende som er med i lojalitetssystemene. Alle reiser blir registrert sammen med all opptjening av bonuspoeng, og alle uttak blir registrert. Det som mangler er en registrering om reisen er utøvd som privatreise eller jobbreise. Det har ikke selskapene et system for å kartlegge, sier Lothe til Næringspolitikk.no. 

Personvernhensyn

– Men det spørs om myndighetene vil etablere en hjemmel for at denne informasjonen skal formidles direkte til bedriften, det tror jeg blir komplisert med tanke på blant annet personvernet. Her er det mange kompliserte vurderinger som må gjøres, men myndighetene står selvsagt fritt ta disse. 

Det ville selvsagt vært problematisk om en ansatt brukte egenmeldings dag til weekendtur, som er finansiert opp av bonuspoeng – og arbeidsgiver fikk tilgang til data som forteller dato, klokkeslett og destinasjon reisen har. 

Lothe er klar på at jo, dataene kan overføres til arbeidsgiver, men da må det gjøres med klar hjemmel i loven for å utlevere det som oppfattes som klar personlig informasjon. 

Men det løser heller ikke alt, sier han. for den ansatte kan ha spart opp en del av bonuspoengene gjennom private reiser. Det må klargjøres om reisen var privat eller i jobb. Og om bruken av poengene i tillegg utløser skatteplikt – som for eksempel mindre tilleggsytelser som fast track og lignende.

– Det blir derfor komplisert å skape et innrapporteringssystem direkte til bedriftene som ivaretar dette