Tulipaner og inkluderende arbeidsliv

Kommentar: Når du ser en tulipan som henger med hodet, ikke tenk at den er vissen. Tenk heller at den trenger litt ekstra støtte for å blomstre sammen med de andre i buketten.

På tavla i en av Bymisjonens kaféer sto det skrevet: «Du vet når en tulipan henger med hue, også trøkker man den inn blant de andre for at den skal stå oppreist».  Tenk om vi klarer å møte våre medmennesker på den måten. Det vil være betydningsfullt ikke minst for et inkluderende arbeidsliv!

De som ikke klarer å stå helt oppreist hver eneste dag, befinner seg rundt oss hvor enn vi ferdes. Du ser dem som medelev på skolen, på gata, som nabo, ved siden av deg på bussen eller toget på vei til jobb. Og ikke minst når du kommer på jobben.

Arbeid er en viktig faktor i menneskers liv. Det er meningsfylt og viktig å ha en jobb å gå til, og det er viktig for samfunnet at flest mulig er i jobb.  Men oppfølging av medarbeidere koster. Mennesker som tidvis ikke fungerer koster. Forebygging koster. Det koster å ta vare på den viktige ressursen som menneskene i en virksomhet er. Men det koster mer å la være. Derfor er det så utrolig viktig å støtte han eller hun som av en eller annen grunn henger med hodet.

Hvorfor medarbeidere henger med hodet, kan ha mange ulike årsaker. Men vi vet at rusproblematikk utgjør en markant del av problemet. Nesten alle, det vil si 90 prosent av den voksne befolkningen i Norge drikker alkohol. Av disse har 10- 15 prosent et risikofylt alkoholforbruk. 25 prosent oppgir selv å ha jobbet i bakrus siste år, og 7 prosent oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra kollega som drakk.  Dette kan bli veldig dyrt for samfunnet.

En undersøkelse utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Akan kompetansesenter, viser at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet minst 1,1 milliard kroner per år. I tillegg kommer kostnader som ikke kan beregnes, som tiden leder bruker på bekymring, merarbeid for andre, arbeidsmiljøbelastning og en eventuell oppsigelse. Samfunnet taper derimot langt mer enn de beregnede kostnadene for arbeidslivet. Disse kostnadene inkluderer blant annet langtidsfravær, arbeidsledighet, sykdom, ulykker og kriminalitet. Totalt utgjør det alkoholrelaterte korttidsfraværet i overkant av 335 000 arbeidsdager i året.

Disse tallene understreker at vi har grunn for å snakke om rus- og avhengighetsproblematikk. Det er greit å snakke om det som angår oss alle, og det behøver ikke nødvendigvis handle om avhengighet. Når det er sagt, så kan det i møtet med en medarbeider som henger med hodet, også handle om nettopp det. Kunnskap, diskusjon og refleksjon rundt temaet gir næring til åpenhet, trygghet og tillit. Dette er grunnleggende verdier i arbeidsmiljøarbeidet som bidrag til et inkluderende arbeidsliv.

Akan jobber for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk som bidrag til et inkluderende arbeidsliv. Kunnskap og gode holdninger i møte med mennesker som sliter, bidrar til verdighet fremfor skam som ofte følger i kjølvannet av et rusproblem.

Så derfor; når du ser en tulipan som henger med hodet, ikke tenk at den er vissen. Tenk heller at den trenger litt ekstra støtte for å blomstre sammen med de andre i buketten.