– Umulig for arbeidsgiver å holde rede på bonuspoeng

Fra nyttår er det arbeidsgivers ansvar å sørge for at ansattes bonuspoeng skattes for. Det blir vanskelig mener NHO og reiselivsbransjen.

– Det har vært så som så med oppfølging av dette. Ikke så lett for ansatte å følge regelverket. Sørge for at det blir betalt riktig skatt og arbeidsgiveravgift, sier statssekretær Jørgen Næsje i finansdepartementet til NRK Nyhetsmorgen og slår fast at slik ordningen er i dag, har den ikke fungert.

For, om du samler opp bonuspoeng på tjenestereiser i dag, og så kanskje bruker disse for å dra på privat weekendtur til for eksempel London, har det vært den ansattes ansvar å sende inn skattemelding på disse poengene. Fra nyttår må arbeidsgiver sørge for at skattes av den private reisen, og at det betales arbeidsgiveravgift. Det har stortingsflertallet bestemt

– Det er ikke tvil om at det er en del grensespørsmål som må gås opp. Vi skulle ønske vi hadde hatt mer tid til å snakke oss gjennom de eventuelle problemstillingene som vi måtte møte, sier direktør Nina Melsom i NHO Arbeidsliv til NRK.

Melsom påpeker til Næringspolitikk.no at det er flere ordninger i næringslivet, noen sier at de ansatte ikke skal ha poengene, andre at disse tilfaller bedriftene og så er det de som lar de ansatte benytte seg av poengene.

– Men selv om poengene skulle tilfalle bedriften har de i dag ikke kontrollmulighet på omfanget av bonuspoeng.

NHO har ikke kartlagt hva slags ordninger medlemmensbedriftene har valgt knyttet til bonuspoengene. Melsom sier det er vanskelig å spå hvilken retning næringslivet vil trekke i når det nye regelverket trer i kraft. Om de sier nei, men beholder poengene i bedriften eller om de ansatte fortsatt vil kunne benytte seg av poengene privat.

Gå gjennom ordninger

NHO har ifølge NRK rådet sine medlemsbedrifter til å finne ut av hvilke ordninger som finnes blant de ansatte og avgjøre om disse skal fortsette.

– Det blir økte forpliktelser for arbeidsgiver å innrapportere. Dette har vært uklart fram til nå, men nå er det slått fast at arbeidsgiver skal innrapportere og trekke arbeidsgiveravgift, sier hun.

– Hvis næringslivet har vilje til å gjøre noe skikkelig, så gjør de det. I starten med nye regler blir det alltid usikkerhet. Staten vil sikkert være flinke med veiledning i fremtiden, sier statssekretær Næsje.

Uaktuelt med bedriftskonto

I reisebransjen mener direktør Per Arne Villadsen i reisebyrået Berg-Hansen at det blir umulig å følge med på hva poengene brukes til privat. Dessuten er det også umulig å holde styr på hvor mange poeng den enkelte har, siden dette avhenger av billetten og medlemsskapet den ansatte har.

Den mest vanlige løsningen vil i så fall være å begrense mulighetene til å tjene opp poengene.

– Det er ikke aktuell å opprette bedriftskonto, sier Villadsen og legger til: – Poeng opptjent i jobb kan du bruke helt skattefritt i jobbreiser.

Statssekretær Næsje mener derimot at bedriftskonto burde være en god løsning. Han er ikke tvil om hvem som egentlig eier verdien av poengene.

– Næringslivet kan legge press på flyselskapene for å få klarhet i hva verdien av poengene er, eller hvor mange poeng arbeidsgiver har. For det er arbeidsgiver verdier, og så må man ha gode systemer slik at arbeidstaker vet hva man skal rapportere inn.

– Det er selvfølgelig mulig, men det vil også pålegge flyselskapene en oppgave de i dag ikke har, sier Melsom i NHO til Næringspolitikk.no.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum mener skatt på bonuspoeng er en unødvendig avgift. Han skriver i en kommentarartikkel at flere bedrifter allerede har en ordning hvor poengene kun kan benyttes i jobbreiser.

“De fleste statsråder vil oppleve at de etter noen år er glemt, og at det ikke står så mye igjen etter dem i praktisk politikk. Slik er det ikke med finansminister Siv Jensen. Hun vil for fremtiden bli husket som finansministeren som innførte det dustete systemet der arbeidsgiverne måtte innføre et nytt byråkrati for å rapportere flybonus-poeng.”