Driver med engangsplast, ble nektet lån

Banken gjør miljø- og klimavurderinger for å se hvor risikoutsatte nye kunder er.

– Dette handler om bedrifter som vi opplever har for høy klimarisiko, som vi ser ikke er bærekraftig på lang sikt og som vi ikke opplever tar tak i utfordringene på en god måte, sier konserndirektør for bedriftskunder, Benedicte Schilbred Fasmer til NRK.

For ikke lenge siden avslo DNB en lånesøknad fordi lånesøker var en bedrift som driver med engangsplast. Ifølge NRK har banken redusert andel lån til selskap i fossilbransjen. Og gir gjerne lån til tiltak som stimulerer til økt bærekraft i bedriftene.

– Vi mener det er positivt at dette settes på agendaen og at det blir en dialog mellom bedriften og banken. Næringslivet står overfor klimautfordringer som vi må ta på alvor, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Vestlandet til NRK.