– Godt departementet ikke venter på EU

Før helgen fortalte statssekretær Atle Hamar i klima- og miljødepartementet at han hadde tro på at det vil være mulig å få på plass et marked for gjenvinning av hardplast. Tidligere i høst satt KS Bedrift gjenvinning av denne type plast på dagsorden.

På gjenvinningsanlegg rundt om i landet hoper det seg opp hardplast. Plastikk som brukes i produkter som leker og hagemøbler, for å nevne noen. Problemet er at ingen vil ha det.

Svein Kamfjord i KS Bedrift

Til Næringspolitikk.no sa Hamar at det vil ta tid å få på plass et marked, og at det derfor vil være naturlig å se på en kortsiktig løsning. Da handler det om å sende plasten til forbrenningsanlegg for å gjøre om plasten til energi.

Les også: – Vi er avhengig av et større marked

– Et kortsiktig tiltak framfor å deponere, må vi velge det nest beste alternativet – å lage energi av plasten på en miljøvennlig måte. Det er et greit alternativ, for plasten går ikke bare opp i røyk, men brennes på godtkjente anlegg og blir til miljøvennlig energi, sier Hamar.

Direktør for avfall og gjenvinning Svein Kamfjord i KS Bedrift skriver i en e-post til Næringspolitikk.no at det er godt at statssekretæren sier at de ikke vil vente på EU.

– Men vi vil se det i praksis. Derfor tenker vi å hjelpe til med prosessen, og vil invitere til diskusjon igjen senere. Så er vi nok ikke helt enige om at Norge nødvendigvis er for lite til å ta grep. Tvert om. Det har el-bilsatsingen vist, og ordene til Roosevelt husker vel alle? «Look to Norway»». Det viser at vår innsats nytter. Med gjenvinningsmålene EU står overfor, vil eksempelvis Tyskland, dit Norge nå sender sin husholdningsplast, få mer enn nok med sitt eget, skriver Kamfjord.

KS Bedrifts medlemmer kom med fire råd til regjeringen om hvordan de kan få fortgang i gjenvinning av hardplast.

Les også: KS Bedrift utfordrer regjeringen med fire forslag for å øke plastgjenvinningen

Kamfjord gir uttrykk for at vi ikke skal tro på at “alle andre” løser et felles problem. Heller være fremoverlent i arbeidet. Det mener han vil være troverdig med tanke på Norges anseelse som miljønasjon.

– Ikke minst er det et grep som kan gi oss arbeidsplasser i den nødvendige omstillingen etter den siste olje.

Direktøren mener at også at med det nye, utvidede produsentansvaret, vil det hjelpe på å få markedet opp og stå. Fordi det omfatter mye mer enn tidligere.

Les også: Regjeringen ser utfordringer i plastforslagene fra KS Bedrift

– Og gir incentiver til produsent om å bidra til kretsløpsøkonomi gjennom nye forretningsmodeller, forebygging, ombruk, bedre materialgjenvinning og å unngå forsøpling. Det gjelder bare å være åpen for mulighetene, framfor å bare lete etter problemene.