Mer sentralisering av styreledere under Solberg-regjeringen

Mens to har adresse i Nord-Norge, har fire adresse Frogner.

Nationen har gjennomført undersøkelse som viser at en klar overvekt av styreledere i statlige selskap bor i nærheten av Oslo.

42 av 74 styreledere har postnummer under 1500, som betyr at de bor i Oslo eller like i nærheten.

Nationen har gått gjennom alle styrene i alle selskap staten eier. Og her viser det seg at fordelingen er skje. Mens to av de statlige styrlederne bor i Nord-Norge, bor fire på Frogner

Ved utgangen av 2013 bodde 33 av 66 i Stor-Oslo, altså 50 prosent mot dagens 57 prosent.