Sykefraværet omtrent uendret

Tall fra SSB viser at sykefraværet var på 6, 2 prosent. Det innebærer at fraværet er omtrent uendret fra kvartalet før.

Ifølge tallene var det lavest sykefravær i Oslo og i Rogaland med 5,4 prosent. I motsatt ende lå Nordland med 7,1 prosent. SSB skriver at fylkestallene gjelder både egen- og legemeldt sykefravær og at disse ikke er sesong- og influensajustert.

KIlde SSB

Etter at IA-avtalen trådte første gang i kraft i 2001 har sykefraværet gått ned med 12,9 prosent. Målsettingen med avtalen er å redusere sykefraværet med 20 prosent.

Kilde SSB/Statens Kartverk