Frp skeptisk til Venstres avgiftsforslag

Vil ikke innføre avgift med mindre det gir pluss i klimaregnskapet. Faren er at det blir for lønnsomt å gjenvinne, sier Frps miljøpolitiske talsmann.

Fredag lanserte leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V) et forslag om en avfallsavgift som kunne pålegges avfallets eier slik at dette går til gjenvinning fremfor forbrenning. Kjenseths forslag går så utpå at inntektene fra avgiften går til forskning og utvikling for å raskere få på plass effektiv karbonfangst.

Les også:  – Slik finansierer vi karbonfangsten

Bransjen tok i mot forslaget fra Kjenseth med nær sagt åpne armer.

Les også: Kjenseths forslag treffer riktig

Bør utredes

Etter det Næringspolitikk.no forstår vil forslaget også komme på bordet når de tre regjeringspartiene skal forhandle om fremtiden med KrF.

– Jeg kan ikke tenke meg annet enn at et slikt forslag blir stående som en utredning hvor vi vil se på konsekvensene av innføring av en slik ordning, som gjerne kan erstatte dagens avgifter innen området. Det er ikke nødvendigvis slik at vi trenger en ny eller flere avgifter, sier miljøpolitisktalsmann Terje Halleland i Frp til Næringspolitikk.no.

Halleland forteller over telefonen fra Polen, hvor han deltar på FNs klimakonferanse, at det er et par ting han er skeptisk til hva angår Kjenseths forslag. Først at avgiften er foreslått å gå til finansiering av karbonfangst. Halleland mener at landet nå befinner seg i en situasjon hvor det ikke må skapes usikkerhet knyttet til finansieringen av fangsten. Selv ser han ingen andre alternativer enn bevilgninger over statsbudsjettet.

– Å bare innføre en avgift er jeg skeptisk til. Noen har lavere terskel enn jeg for å innføre avgifter. Det minste jeg ber om er at vi får en skikkelig konsekvensutredning om hvor vanskelig dette blir å  gjennomføre.

Men, sier miljøpolitikeren, han er enig med Kjenseth i hvem som må ta regningen dersom en slik avgift innføres. Den bør ligge hos avfallets eier. Det må være et kostnadsystem som oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning.

Må ikke bli for lønnsomt

Likevel utløser også dette en bekymring hos Frp-politikeren. Fordi dagens forbrenningsanlegg begynner å bli effektive, og da må det ikke komme et system hvor ulønnsomme ordninger blir lønnsomme. Sagt på en annen måte: gjenvinning blir så lønnsomt at forbrenningsanleggene ikke får nok å brenne for å skape energi.

Dessuten: – Du bruker energi på å gjenvinne et produkt, men brenner du det gir det energi. Klimaregnskapet må til syvende og sist gå i pluss.

– Hva tenker du på da?

– Vi må evne å se helheten i regnskapet, det skal ha effekt for å redusere utslippet. Mange ting av det vi innfører ender i symboler. Det er fint på papiret, men får ingen effekt, sier Halleland og legger til: -Skal vi ha legitimitet i klimaarbeidet må vi ha folk flest med oss, kostnadene ved avgiften ender til hos forbrukeren og da må vi vite at det fungerer.