Virke alene om å ville kutte i sykelønnen

Ifølge Dagens Næringsliv har både LO og NHO lagt forslag om kutt i sykelønna på hylla. For nå.

Denne uken pågår forhandlinger om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Planen er at denne skal presenteres tirsdag neste uke.

Les også: Sykefraværet omtrent uendret

DN erfarer at flere av forslagene fra arbeids- og sosialminister møter motstand hos både arbeidsgiverne og arbeidstagerne. Avtalen skal blant annet bidra til å få ned sykefraværet, og dagens avtale utløper ved nyttår. Både LO og NHO ønsker å skyve på spørsmålet om å kutte i sykelønna for å få ned fraværet, mens Virke ønsker å få sykelønnskutt inn i avtalen.

Virke viser til at Norge har høyere fravær enn andre land.