Venstre vil løfte avfalls-avgift inn i regjeringsforhandlinger

For halvannen uke siden fremmed Ketil Kjenseth fra Venstre et forslag til hvordan å stimulere til økt gjenvinning. Lederen i Stortingets energi- og miljøkomite foreslo her i Næringspolitikk en avgift og at denne ikke skal ligge på søppelbrenner, men søppelets eier.

Les også:  – Slik finansierer vi karbonfangsten

Fremskrittspartiets Terje Halleland, også han fra samme komite, er skeptisk til en avgift bare for avgiftens del. Halleland er derimot enig i strukturen på avgiften, slik Kjenseth foreslår den løst, altså gjennom at det er søppelbesitter som får regningen.

Les også: Frp skeptisk til Venstres avgiftsforslag

Dersom forslaget havner på bordet under regjeringsforhandlingene, ønsker Halleland at forslaget utredes grundig.

– Vi vil løfte en rekke forslag som kan redusere klimautslippene inn i forhandlingene om en ny regjering.  Norsk klimapolitikk må ha mål om å kutte utslipp raskest mulig. En del av dette arbeidet er å utvikle teknologi og praktiske løsninger som reduserer utslipp. Gjenvinning fremfor forbrenning er en del av løsningen i en verden der rapporter viser at hele 90 prosent av verdens ressurser brukes bare en gang, sier parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre til Næringspolitikk.

Han understreker at Venstre ønsker å være pådriver for alle tiltak som bidrar til å redusere utslipp.

– Det vi bygger og produserer i dag, bør i økende grad brukes til noe annet i framtida. Derfor er forslag som kan øke materialgjenvinningen og redusere CO2-utslippet fra avfallshåndteringen interessant.

Breivik viser til Jeløyaplattformen som slår fast at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi. Og at regjeringen er i gang med arbeidet med å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, som vil være et viktig steg for å gi sirkulærøkonomien grobunn. Dette vil Venstre løfte inn i nye regjeringsforhandlinger.

– Vi ønsker ikke nye avgifter som ikke gir et positivt klimaregnskap. Utgangspunktet vårt er at norske bedrifter og norsk næringsliv er en del av løsningen i det grønne skiftet som vi skal igjennom. Derfor må det lønne seg for bedriftene å ta grønne valg. I regjeringsforhandlingene vil vi være pådrivere for tiltak gjør det lønnsomt å redusere CO2-utslipp. Prinsippet om at «forurenser betaler» må styre avgiftssystemet, og videreføring av dette prinsippet vil være viktig for oss.

Les også: Forbrenningsanleggene beroliger Fremskrittspartiet og støtter ny avgift på avfall til forbrenning

Les også: Kjenseths forslag treffer riktig