Norge og Sverige – to land og to retninger

Etter flere måneder med spekulasjoner ser det ut til at både Norge og Sverige kan få nye regjeringer neste uke.

I Norge går regjeringsforhandlingene på Hadeland mot slutten og det ventes en pressekonferanse enten i løpet av helgen eller i begynnelsen av neste uke med presentasjon av regjeringsplattform.

SvT, Sveriges Televisjon på nett, melder at Socialdemokraternas forhandlinger med Centern, Miljøpartiet og Liberalerna kan føre fram. Det er i såfall helt unikt.

Hvis regjeringsforhandlingene i de to nabolandene fører frem, vil det medføre at de to landene har gått i hver sin retning i forhold til de høyreorienterte partiene Sverigedemokraterna og Fremskrittspartiet.

Med relativt like parlamentariske situasjoner – borgerlig flertall – har man i Sverige gått mot venstre og i Norge mot høyre.

Socialdemokraterna i Sverige vil i såfall ha lykkes å splitte de borgerlige og fått med seg sentrumspartiene over mot venstre. I Norge kan det motsatte ha skjedd, om Erna Solberg har lykkes i å få med seg Krf inn i regjeringen.

Hvor lenge disse to ulike konstellasjonene vil holde, avgjøres senest ved neste valg. Hadde det blitt omvalg i Sverige nå, som det alternativt hadde sett ut til å bli, ville det utvilsomt tjent Sverigedemokraterna. Om Socialdemokraterna lykkes i å holde en regjering samlet med sentrumspartier frem til neste valg, kan det være en suksessfaktor. På den annen side har Moderaterna og Sverigedemokratene funnet hverandre i flere kommuner. Således kan det kanskje virke som om en sosialdemokratisk-sentrumsregjering i Sverige er en mellomløsning til en mer “norsk model” avløser . I politikken er det “makta som rår”.

I Norge blir det spennende å se hva som skjer med Krf og Venstre i regjering. Så langt ligger Venstre under sperregrensen på de siste målingene. Krf er allerede under før de går inn i regjering. Det kal mye kompromisser med FrP om velgerne kommer tilbake til sentrumspartiene. Frp er på den annen side ikke kjent for å gi ved dørene når det nærmer seg valg.

Det eneste som er sikkert er at det blir en spennende helg og uke som kommer.