KrF-Ropstad kan ende med smuler og forhandle vekk brød


Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant, landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet


Utfallet av regjeringsforhandlingene kan bli at KrF ender med uforpliktende symbolkommentarer på flere områder mot at Frp og Høyre får muligheten til å føre markedsliberalistisk politikk og nedprioritere maten vår. KrF-Ropstad kan ende med smuler og forhandle vekk brød. 

Det er paradoksalt om nedprioritering av tryggheten for mat skjer samtidig som endringer i klimaet skaper uforutsigbarhet, og vi har en historisk tørkesommer bak oss deretter en høst med store nedbørsmengder.

Folk som er opptatt av at vi skal ha trygg mat produsert fra de norske naturressursene våre, er bekymret for at KrF-Ropstad nå forhandler vekk mattrygghet i Norge og jordbruk i regjeringsforhandlingene. Bekymringen har blitt forsterket kommentarene fra Ropstad om forhandligene som nå pågår. Mat og det norske landbruket hopper han ofte rett over.

VI bør heller styrke tryggheten for mat i Norge.  Arbeiderpartiet foreslår derfor at Norge skal få en egen plan for å forsterke tryggheten for maten i møte med uforutsigbare klimaendringer. Denne saken er det i realiteten flertall for på Stortinget, men Kjell Ingolf Ropstad kan være i ferd med å forhandle den vekk mot symboler eller enda mer negativt; for å innskrenke kvinners rett til abort.

Dette er minimumspunktene KrF må innfri:

  • Vedtak om at det skal gjennomføres en plan for å ruste jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder
  • Fornying og opprustning av gårdsbruk med 15-30 kyr
  • Slutt på ubalanse og liberalisering som Listhaug presset igjennom, men tvert i mot nye, forsterkede tiltak for balanse i markedet, samvirke og familiejordbruk i hele landet

Alvorlige valg

Dersom regjeringsforhandlingene nedprioriterer jordbruket på norske ressurser nå, virker det som Ropstad, Frp og Høyre ikke tar innover seg ettervirkningene og lærdommene fra den verste tørkesommeren på over 100 år og hvordan de uforutsigbare klimaendringene kan skape utfordringer for maten vår de neste årene. Dette er alvorlige spørsmål for sikkerheten til folk, og det haster med å komme i gang med å forsterke jordbruket i møte med store nedbørsmengder, flom og mulige tørkeperioder.