Sverige innfører forbrenningsavgift i 2020 – om de får regjering

Den offentlige svenske utredningen ”Brännheta skatter” åpnet for en svensk forbrenningsavgift. I motsetning til Venstre og Avfall Norges forslag om å la avfallsbesitter betale avgiften for avfall som ble sendt til forbrenning, inspirert av en nederlandsk forbrenningsavgift, forslår den svenske utredningen ”skatt på pipa” betalt av forbrenningsanleggene.

”Feil forbrenningsavgift” utløser krangel i Sverige

Regjeringsalternativet som (foreløpig) falt mandag 14.januar ønsket å innføre en forbrenningsavgift i Sverige slik utredningen forslå fra 2020. Dette skapte stor motstand i store deler av avfallsbransjen i Sverige i fjor høst. Avfall Sverige gikk kraftig mot forslaget. Begrunnelsen var at avgiften vil føre til priskonkurranse mellom forbrenningsanleggene og resultere i lavere – ikke høyere priser på avfallsforbrenning. Ble markedsprisen lavere mente Avfall Sverige at det ville stimulere til mindre materialgjenvinning – ikke mer.

Les mer: Venstre vil ta med forbrenningsavgift i regjeringsforhandlingene

Politisk usikkerhet

Som i Norge forhandles det i Sverige om regjeringssamarbeide. Ved henvendelse ulike departementer samt Socialdemokraterna og Miljøpartiet i Stockholm mandag ettermiddag, ble vi bedt om å komme tilbake neste uke, ettersom regjeringsplattformen ikke fikk nødvendig støtte fra Vänstern i dag. På mail ble det fra Miljødepartementets kommunikasjonsmedarbeidere bekreftet at avgiften står oppført i budsjettet for de fire partiene, sitat: ”Enligt fyrpartiuppgörelsen kommer detta – i fall S-MP regeringen tillträder  – att införas först i budgeten för 2020. Exakt hur förslaget ser ut får vi återkomma till då ( neste uke, red.).

Les også:  – Slik finansierer vi karbonfangsten

Norsk forslag riktig og samler avfallsbransjen

Den norske avgiften, foreslått av Venstre med støtte fra Avfall Norge, vil fungere annerledes enn den svenske. Det forklares med at når avfallsbesitter får valg mellom materialgjenvinning eller forbrenning med forbrenningsavgift, vil det bli rimeligere å velge materialgjenvinning enn i dag. Dette skal stimulere til mer og nødvendig materialgjenvinning, siden Norge underleverer stort i forhold til EU`s målsetting.

Les også: Forbrenningsanleggene beroliger Fremskrittspartiet og støtter ny avgift på avfall til forbrenning

Næringspolitikk.no følger opp saken og tar gjerne i mot innspill.