Rekordtildeling med 83 letelisenser og nr.1.000 passert. 

Det var knyttet stor spenning til Olje- og energiminster Kjell-Børge Freibergs åpningstale på oljeseminaret til Norsk Petroleumsforening i Sandefjord tirsdag. Spesielt med utgangspunkt i at Riksrevisjonen offentligegjorde sterk kritikk av Petroleumstilsynet omtrent i det ministeren gikk på talerstolen.

Oljeminister Freiberg gikk høyt ut og lanserte en nyhet. Deretter presenterte han alle de positive sidene ved norsk oljevirksomhet presentert i 6 hovedpunkter.

Freiberg spurte seg selv hva man skal gjøre i fremtiden. Hans svarte selv at det var å fortsette slik vi har drevet norsk oljepolitikk. Han hilset nye energiformer velkommen, men mente at gass må erstatte kull og at slike løsninger må til når landene i Europa skal gå over til mer miljøvennlige energiformer.

Feltene på norsk sokkel dekker 2 prosent av verdens oljeforbruk og 3 prosent av verdens gassforbruk, sa Freiberg men mente at alle land må bidra med å redusere utslipp. Reduksjon i norsk oljeproduksjon vil ikke redusere verdens globale utslipp, mente Freiberg og adresserte de som ønsker reduksjon av norsk oljeproduksjon.

Lavere inntekter og undergraving av titusener av arbeidsplasser blir resultat av reduksjoner i oljeproduksjonen. derfor skal Norge opprettholde produksjonen, sa Freiberg.

Og så kom dagens nyhet: 83 tillatelser på norsk sokkel. Utvinningstillatelse nr.1000 ble nå passert og tildelt og fordelt på Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.