Veiprising gir NTP-omkamp?

FOTO: Illustrasjon Statens vegvesen/Vianova/Baezen

Det har vært mistenkelig stille fra interesseselskapene for vei siden Stortingets noe uklare vedtak om fem veiforbindelser mellom Øst- og Vest 19.juni 2017. Men, nå braker debatten løs igjen. Merkelig nok ikke nasjonalt, selvom det er Staten som må bære de største kostnadene.

Veiprising og bompengeprotester ser ut til å revitalisere gamle argumenter og produsere nye. Samferdselsminister Jon Georg Dale var på turne på Vestlandet 15.januar og uttalte at brua over Bjørnafjorden skal bygges. Fremdriftsastigheten på Hordfast må opp og prisen ned, sa statsråden til lokalavisa Midtsiden.

Uttalelsen skapte sterke reaksjoner i form av debattinnlegg som nærmest teppebombet lokalaviser og regionsavisen Bergens Tidene.  Brua over Bjørnafjorden hevdes alene å ha kostnadsnivå i samme størrelsesorden som alternativet ”Indre Trase” kombinert med ”Arm” fra E134 til Bergen. Som kjent vedtok Stortinget at E134 ikke skulle få konsekvensutredet  ”Arm til Bergen”, slik Statens Vegvesen anbefalte.

Argumentasjonen i debattinnleggene fokuserer nå på bompengekostnaden. Selv om Datatilsynet har sagt ja til bruk av GPS-sporing og elektronisk finansiering eksempelvis basert på antall kilometer kjørt, vil investeringskostnadene bli store. Betaler blir bilistene, uansett betalingsmetode.

Kjellbjørg Lunde (SV) går i Bergens Tidene hardt ut mot lobbyselskapet Hordfast som vil bygge den omstridte brua og som ville redusere brukerbetalingen ved å forlenge nedbetalingstiden. Om statsråd Jon Georg Dale lykkes i å presse nedbetalingstiden til 20 år, betyr det i følge debattinnlegg at bompengepassering over Bjørnafjorden alene kan koste en femhundrelapp. For en pendler til Bergen kan det gi årlige kostnader i 100.000 – 30.000 kroners klassen. I tillegg kommer lokale bompenger.

For bilister og politikere på Østlandet vil pendlingen til og fra hovedstaden fremstå som lommepenger med en hundrelapp i forhold til pendling til Bergen, Haugesund eller Stavanger over den fremtidige Bjørnafjorden til fem hundrelapper, om det medfører riktighet. Men, siden Staten skal være med å betale, burde kanskje debatten rundt bruinvesteringene også bli debattert nasjonalt?

Hvis det er korrekt at sør-østlandet kan få direkte og god veiforbindelse til Bergen med en ”Arm” fra E134 som sammen med ”Indre Trase 39” blir like dyr eller billigere enn brua, er det rart at tema ikke er gjenstand til debatt også nasjonalt. Ikke minst i Oslo, Buskerud, Vestfold og Agder.