Replikk – bedre enn å betale tiende


Vidar Heimset, juridisk rådgiver, Boligmentoren


BoligMentoren støtter utspillet fra ordfører Dan-Håvard Johnsen i Lyngen kommune om at andre tomtefestekommuner bør gå sammen om å få avviklet festeforhold med OVF og andre statlige stiftelser og selskaper.

Situasjonen i Lyngen kommune forut for avtaleinngåelsen og den dårlige avtalen det var nødvendig for kommunen å inngå med OVF for å komme seg ut av uføret er et godt bilde på hvor håpløs situasjonen har blitt for mange av landets over 300 000 festere av tomter.

Lyngen kommune har i de senere årene betalt mer i festeavgift for den aktuelle tomten enn fremleietakerne har hatt mulighet til å betale tilbake til kommunen. Avtalen Lyngen kommune har sett seg nødt til å akseptere er ikke god, men i et langsiktig perspektiv vil avtaleinngåelsen likevel kunne være det beste av to onder. Lyngen kommune kan nå forvalte eiendommen i tråd med samfunnsutviklingen og til beste for kommunenes innbyggere i stedet for å betale tiende til Den norske kirke.

Videre unngår Lyngen kommune den risikoen for enda dårligere festevilkår som henger over alle festere av eiendom i Norge i dag. Bortfestere utfordrer stadig grensene for festeavgift i rettssystemet, og uten politisk vilje til starte en avvikling av tomtefesteordningenvil det kun være et spørsmål om tid før festere møter nye krav om forhøyet festeavgift.

Vårt anliggende er de over 6 800 menneskene som fester boligtomt av OVF, og tusenvis av andre som fester boligtomt av statlige stiftelser og selskaper. De aller fleste av disse kan ikke operere ut fra et så langsiktig perspektiv som en kommune, og må motvillig fortsette som leilending på dårlige vilkår.

BoligMentoren ser derfor positivt på et kommuneopprør mot dårlige festeavtaler. En mulig betydelig reduksjon av festeporteføljen til OVF og andre store grunneiere kan i sin tur gjøre det mindre interessant for politikere å hegne om tomtefesteordningen. Like interessant vil det være at flere kommunepolitikere da kommer til å sette seg inn i tomtefesteordningen, og oppdager at ordningen fungerer stikk i strid med det tverrpolitiske målet om at nordmenn skal eie sin egen bolig, en målsetning som har eksistert siden andre verdenskrig.