IKT-Norge: Astrup blir superminister


Pressemelding IKT-Norge


– Det er svært gledelig at Regjeringen nå får på plass en egen digitaliseringsminister og helt i tråd med det IKT-Norge har hevdet over lengre tid, sier adm. direktør i IKT-Norge, Heidi Austlid.

Digitaliseringsministeren må ha reell makt, gjennomføringskraft og fokus på gevinster i ulike offentlige IKT-prosjekter. – Statsråden må ha ressurser til å lykkes med teknologiprosjekter på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, sier Austlid.

Om valget av Nikolai Astrup fortsetter Austlid: – Det er et godt valg. Som utviklingsminister kombinerte han fag- og digitalpolitikk på en god måte, blant annet gjennom arbeidet med strategien for digitalisering av utviklingspolitikken. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og forventer at arbeidet med sikkerhet og nasjonal AI-strategi vil få topp prioritet.

Superminister

I rollen som digitaliseringsminister overtar Astrup ansvaret for elektronisk kommunikasjon (ekom) fra Samferdselsdepartementet, IKT-politikk fra Kommunaldepartementet, og IT-saker fra Næringsdepartementet. Det gir han en stor portefølje og sterke virkemidler til å få fart på digitaliseringsarbeidet.

– Sammen med den ambisiøse satsingen på teknologi, entreprenørskap og innovasjon som fremgår i den nye regjeringsplattformen, har Norge aldri hatt en Regjering med større fokus på digitale muligheter, sier Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge.

I den nye regjeringsplattformen lover Høyre, Venstre, FrP og KrF at det skal bli enklere å starte nye virksomheter i Norge, flere tiltak for bedre tilgang til kapital, styrking av opsjonsordningen, sterkere kobling mellom forskning og næringsutvikling, og testsentre for teknologi.

Regjeringen vil også fjerne regelverk som hindrer teknologisk utvikling, legge tilrette for lønnsom utvikling av datasentre, vurdere muligheter ved bruk av blockchain, og gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering.

– Den politiske plattformen viser at Regjeringen ønsker å legge til rette for teknologi og digitalisering på bredt plan. Både som kilde til ny vekst og verdiskaping, bedre tjenester i markedet, og som verktøy for det offentlige og innbyggere i Norge, sier Liv Freihow.

Digitalisering brukes i dag til å løse virkelige samfunnsutfordringer. Da må vi sikre at aktørene innehar riktig digital kompetanse på alle nivå. – IT-studieplasser og etter- og videreutdanning er viktige elementer for å kunne løse samfunnsutfordringene. Det må Regjeringen og vi som digital næring ha med oss i det videre arbeidet, avslutter Heidi Austlid.