Konsulentstrid lager tverrpolitisk EØS-krøll – og redsel for å stå frem

 

Den pågående rettsaken mellom det tidligere helseforetaket Aleris, nå navneendret til Stendi, og deres 24 helsekonsulenter som vil konvertere til fast ansettelse, gir følgekonsekvenser på begge sider av parti- og interessepolitikken.

De rødgrønne, som ofte omtaler konsulentbruk negativt og bruker karakteristikker som «dyre konsulenter»,  sliter med at LO kan sette EØS-avtalen i spill. Den største fagforeningen Fagforbundet, avdeling 5, har som kjent vedtatt oppsigelse av EØS-avtalenBlir forslaget tatt opp og får flertall på LO-kongressen, kommer de rødgrønne med Arbeiderpartiet i spiss i en kraftig kattepine.

NHO har forstått problemstillingen og er derfor forsiktig med å gi sin medlemsbedrift Stendi mye støtte, skriver Bergens Tidene. Dette for å dempe konfliktens følgesak – EØS –  i rettsaken mot de 24 konsulentene,       som på sin side får støtte fra Fagforbundet.

I andre bransjer lurer nå offentlige selskaper og virksomheter på om presset fra eksempelvis Norsk Industri i forbindelse med offentlige tildelinger vil avta som konsekvens av at NHO ønsker mer ro rundt EØS-avtalen. Frykten for en norsk Brexit har steget i takt med forviklingene i England.

Slutt på Norsk Industris angrep på enerettsinstituttet?

Den kommunale avfallsbransjen har i flere år blitt angrepet for sin «tildelingsrett» av Norsk IndustriSistnevnte har klaget kommuner og kommunale virksomheter hyppig inn for ESA for å få omgjort tildelinger til anbud.

NHO og særlig Norsk Industri sine stadige klager på offentlige avfallsselskap sin bruk av enerett- instituttet til ESAhar pågått over mange år med høy aktivitet, hevder ledere i interkommunale selskaper til Næringspolitikk.no.

Det skal ha forekommet stadige møter med politikere samt særmøter mellom ESA og Norsk Industri. De kommunale selskapene har klaget og hevdet at de innklagede kommuner flere ganger ikke har fått vite hva som anføres. Slike særmøter kan føre til at feil avgjørelser på grunn av manglende kontradiksjon, slik at viktige samfunnsinteresser ikke blir ivaretatt, hevdes et fra offentlig sektor.

Respekterer anonymitet

Næringspolitikk.no har respektert ønske om anonymitet for de som har vært kilder til ovenstående. Årsaken er at som offentlig ansatte mener de at de løper risiko om de står frem. Vi vil derimot invitere partene til debatt om tema.