Tilfreds med vann og avløp men vil ikke betale?


Toril Hofshagen, direktør Norsk Vann


 

En fersk undersøkelse viser at innbyggerne er fornøyde med vann- og avløpstjenestene sine. Det er ingen selvfølge fremover. Vann og avløp bør være tema i årets kommunevalgkamp!

 De fleste av oss starter dagen med å ta i bruk de kommunale vann- og avløpstjenestene. Vi går på toalettet, tar oss en dusj, drikker vann fra springen og pusser tennene. Det er en rekke dyktige fagfolk i vannbransjen, som sørger for at disse tjenestene fungerer året rundt.

Kvaliteten på vann- og avløpstjenestene har blitt stadig bedre med årene. 92 prosent av innbyggerne er nå godt fornøyde med vann- og avløpstjenestene de mottar, viser en Sentio-undersøkelse utført for Norsk Vann. 7 prosent er verken fornøyde eller misfornøyde, mens kun 1 prosent av befolkningen svarer at de er misfornøyde med tjenestene.

Innbyggerne er litt mer delt i synet på prisen på vann og avløp. Om lag 40 prosent er villige til å betale mer i vann- og avløpsgebyr, 30 prosent er i liten grad interessert i å betale mer, mens 32 prosent er usikre på hva de mener. Samtidig svarer hele 65 prosent at de ikke vet hvor mye husstanden betaler.

Fakta er at en gjennomsnittlig husstand i Norge betaler om lag 9000 kr samlet for vann- og avløpstjenestene gjennom et helt år, inkludert moms. Det tilsvarer 25 kroner døgnet, som er mindre enn hva det koster for en flaske vann på bensinstasjonen. Det er kommunestyrene som vedtar de årlige vann- og avløpsgebyrene, ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produsere tjenestene i den enkelte kommune.

Vann- og avløpstjenestene er helt avgjørende for bosetning og næringsliv. Vi har gjennom flere generasjoner bygget opp den vann- og avløpsinfrastrukturen vi har i dag. I følge en rapport fra Norsk Vann må det investeres hele 280 milliarder kroner i de kommunale vann- og avløpsanleggene frem til 2040. Det er nødvendig for å forsyne en voksende befolkning, innfri alle regelverkskrav samt komme ajour med vedlikeholdsetterslepet på det omfattende ledningsnettet. Klimaendringene gir særskilte utfordringer i arbeidet. I løpet av 2018 var det flere episoder med kraftig nedbør og vannskader, men også en lang periode med tørke og vanningsrestriksjoner i mange kommuner.

Det store investeringsbehovet gir også noen spennende muligheter for oss som nasjon. Det er behov for mange kloke hoder og dyktige hender for å gjøre jobben. Det er behov for bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, så vi må satse på forskning og utvikling av ny teknologi. En norsk vannsatsing kan bidra til det grønne skiftet, da det globale markedet for vannkompetanse og vannteknologi er formidabelt.

I 2019 er det kommunevalg. De viktige vann- og avløpstjenestene får normalt lite oppmerksomhet i partiprogrammene, mens tjenester som skole og helse er gjengangere. Men husk at rent vann i springen og rent vann i naturen er helt avgjørende for at samfunnet vårt skal fungere og for at blant annet skoler og helseinstitusjoner kan holde åpent.

Norsk Vann oppfordrer derfor til at vann og avløp blir tema i kommunevalgkampen. Hvordan vil politikerne sørge for at innbyggerne også fremover kan drikke rent vann fra springen og bruke dusj og toalett uten å bekymre seg? Husk at uten vann og avløp stopper kommune-Norge, og uten vann og avløp stopper nasjonen Norge. Rent vann er Norges fremtid.