Er lommeboken vår trygg statsråd Jon Georg Dale?


Egil H. Haugland, Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden


Spørsmål til samferdselsministeren;

Hva er grunnen til at samferdselsministeren tviholder på Hordfast over Bjørnafjorden? Hvordan kan Jon Georg Dale forsvare å påføre bilistene en årlig ekstraregning på nesten én milliard kroner i en periode på 15 år, sammenligne med det som blir tilfellet med Hordfast via Fusa?

Besøk fra Oslo

For n’te gang har medlemmer av Solberg-regjeringen reist fra Oslo til Os for å forsikre at det kommer bro over Bjørnafjorden.

Uansett realiteter – det er bare usikkert når byggingen begynner. Denne gangen var det den nye samferdsels­ministeren Jon Georg Dale (FrP) som tok turen over fjellet. Ifølge Dale er den estimerte prislappen 33 milliarder fremdeles for høy. Vi lurer på om Dale er klar over at hele Hordfast-prosjektet faktisk kan realiseres til halve prisen?

Med på kjøpet får vi grunnlaget for en rask og trygg og vintersikker vei mellom Østlandet og Vestlandet (med Bergen). I samme sleng knytter vi nye Bjørnafjorden kommune sammen med en ny firefelts vei mellom Svegatjørn og Eikelandsosen.

Alt til halve prisen! Her er forutsetningene for regnestykket. Tallene er basert på prisnivået i 2018.

Investeringsbehovet

Hordfast over Bjørnafjorden er nå kalkulert til 33 milliarder kroner (med en usikkerhet på +/-40 prosent), ifølge prosjektleder Signe Eikenes i Statens vegvesen. Dessverre er det aldri tidligere bygget en så lang bro over en så dyp fjord – ikke noe som helst sted i verden. La oss være nøktern og ta høyde for 20 prosent overskriding før broen mellom Os og Stord er ferdigstilt. Ny pris blir dermed 40 milliarder, selv om dette trolig er i overkant optimistisk.

Statens vegvesen strever å få Hordfast-kalkylen lavere. Jeg forstår at det er tale om foreløpig å bygge tofelts-veg over Stord, og kan hende også mellom Svegatjørn og Liafjellet. I så fall er det ren talltriksing, fordi dette kun er en utsettelseav deler av prosjektet, og ikke en reell reduksjon av prisen for fullført Hordfast.

Derimot vil Hordfast via Fusa, med en kombinasjon av to- og firefelts vei fra Eikelandsosen til Stord, komme på kun 20,5 milliarder kroner. Kalkylen er basert på Statens vegvesens oppdaterte priser for bygging av vei, tunnel og bro. Hele strekningen kan bygges med kjent teknologi. Det betyr at skattebetalerne er mye tryggere mot kostnadsoverskridelser, og at vi kan stole på en rask gjennomføring av hele prosjektet.

Med Hordfast via Fusa og firefelts E39 mellom Svegatjørn og Eikelandsosen får Bergensområdet en ny og langt sikrere vei til Østlandet via E134 over Haukeli.

Lånebehov

Her er føresetningene for lånebehovet:

 • Halvparten av investering dekkes med bompenger
 • Rente for byggelån i anleggsperioden (2025–35): 3 %
 • Rente for lån i en 15-års periode (2035–50) med bompenger: 4 %
  (medregnet kostnader for administrasjon av innkreving av bompengene)
 • Trafikkvekst i samsvar med Vegvesenets sist oppdaterte modell
  (Forutsetning: Ingen bompenger)
 • Redusert trafikk i perioden med bompenger: 15 % med sats på under kr 400, 25 % med sats over kr 400.

Dette fører til følgende finansieringsbehov for perioden på 15 år med bompenger:

 • Hordfast over Bjørnafjorden: 30 milliarder kroner
 • Hordfast via Fusa: 15,4 milliarder kroner

Bompengesatsen

Her er den gjennomsnittlige bompengesatsen for alle kjøretøy:

 • Hordfast over Bjørnafjorden: kr 562
 • Hordfast via Fusa: kr 311

Det er viktig å ta høyde for at Veivesenets modell for trafikkvekst bygger på historiske data. Men mye tyder på at veitrafikken ikke vil øke like raskt i fremtiden som den har gjort frem til i dag. I så fall må utgiftene fordeles på færre kjøretøy, noe som selvsagt betyr høyere bompengesats enn vist.

For bilister er ikke dette hele kostnaden. I tillegg til bompenger for Hordfast blir det bompenger for Svegatjørn–Rådal, og for Rogfast i Rogaland for de som kjører mellom Bergen og Stavanger.

Det vil også ganske sikker bli aktuelt med nye bompenger for å finansiere utvidelse av vei og dobling av tunnelløp mellom Stord og Rogfast.

FOTO: Illustrasjon Statens vegvesen/Vianova/Baezen

Bompenger i 40 år (2035–75) for å betale for Hordfast over Bjørnafjorden

Dersom vi utvider bompengeperioden fra 15 til 40 år som lobbyist Øyvind Halleraker nylig har tatt til orde for, og med de samme forutsetningene og fortsatt høy trafikkvekst etter år 2050, kan bompengesatsen reduseres fra 562 til 241 kroner. I så fall må imidlertid bilistene betale totalt 48,8 milliarder kroner i bompenger for Hordfast over Bjørnafjorden. Ferdig med betalingen blir vi først i år 2075!

Velger vi Hordfast via Fusa, kan bilistenes samlede regning reduseres til 15,4 milliarder kroner – under en tredjedel av ovennevnte beløp. Og betalingen vil man være ferdig med i løpet av 15 år.

Spørsmål til samferdselsministeren;

Hva er grunnen til at samferdselsministeren tviholder på Hordfast over Bjørnafjorden? Hvordan kan Jon Georg Dale forsvare å påføre bilistene en årlig ekstraregning på nesten én milliard kroner i en periode på 15 år, sammenligne med det som blir tilfellet med Hordfast via Fusa?

Hordfast over Bjørnafjorden har bare én fordel fremfor Hordfast via Fusa: Reisetiden mellom Bergen og Stavanger blir redusert med to timer, mot en time og førtifem minutter ved å legge veien via Fusa. Mener samferdselsministeren at et kvarters spart reisetid veier opp for den store kostnadsøkningen og de miljømessige ødeleggelsene Hordfast over Bjørnafjorden fører til?

Hvorfor sier regjeringen nei til et nytt firefelts samband mellom Svegatjørn og Eikelandsosen, når dette kan bli en naturlig og viktig del av Hordfast?

Hvorfor ignorerer samferdselsminister Dale Statens vegvesen Øst–Vest utredning, som soleklart anbefalte E134 med «fergefri arm» til Bergen som ny stamvei mellom Vestlandet og Østlandet?

Snu før det er for sent!

Vi mener det er uansvarlig av samferdselsminister Jon Georg Dale å ignorere realitetene. Dersom han og regjeringen presser på for å bygge Bjørnafjordbrua, er vi stygt redd for at det vil koste bilister dyrt i mange tiår fremover. Dette vil være stikk i strid med det som Dale og Fremskrittspartiet står for.

I tillegg har vi «kostnadene» som aldri kan måles i kroner og øre. Folkeaksjonen mener at gigantbroen over Bjørnafjorden og den tilknyttede motorveien over Reksteren og Bårdsundet vil rasere viktige naturperler og gjøre ubotelige miljøskader. Hordfast via Fusa vil bli en langt mer skånsom og miljøvennlig løsning.

 

Vårt råd til Jon Georg Dale er: Tenk nytt og vis ansvar før det er for sent!