– Offentlig høring før vedtak om avgift på forbrenning

Det vil bli gjennomført en offentlig høring før det blir aktuelt å innføre nye virkemidler for å begrense utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg, sier statssekretær Atle Hamar til Næringspolitikk.no

Venstre foreslår avgift

 Venstres leder i Energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth, forslo her i Næringspolitikk.no en avgift på avfall som sendes til forbrenning. Avgiften skulle betales av avfallsbesitter og ikke forbrenningsanlegget. Dette fordi markedsprisen på avfallsforbrenning settes i Sverige og ifølge Finansdepartementet kan en avgift ”satt på pipa” derfor ikke tas ut i markedet og vil følgelig ikke påvirke og stimulere til mer materialgjenvinning.

LES MER: Venstre tar forslag om avgift inn i regjeringsforhandlingene

Kjenseths forslag vakte stor oppmerksomhet i avfallsbransjen og fikk støtte fra Avfall Norge.

LES MER: Avfall Norge støtter avgift

Forslaget inn i regjeringsforhandlingene

Venstres Per Breivik bekreftet overfor Næringspolitikk.no at avgiftsforslaget ville bli tatt inn i regjeringsforhandlingene. Deretter ble det stille. Etter hva Næringspolitikk.no erfarer, er årsaken protester fra Norsk Industri til Høyre og Fremskrittsparti.

LES MER: Forbrenningsanleggene i Avfall Norge støtter avgift

Fremskrittspartiet redde for “for mye materialgjenvinning”

Miljøpolitisktalsmann Terje Halleland i Frp sa til til Næringspolitikk.no at han var bekymret for at en slik avgift ville gi for lite avfall til forbrenning og at det ville bli sendt for mye avfall til materialgjenvinning.

Norge ligger etter på materialgjenvinning

Terje Halleland er relativt ensom om denne bekymringen,  da Norge innen 2030 har forpliktet seg til å nå en materialgjenvinningsgrad på 60%.  SSB skriver at utnyttelsen av ressursene i avfallet gjennom materialgjenvinning står sentralt i EUs avfallsmålsetninger og i miljølovgivning. Som EØS-medlem er Norge gjennom EUs rammedirektiv for avfall bundet av kravet om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall og husholdningsliknende avfall innen 2020. De siste tallene fra 2016 sier at kun 38% av husholdningsavfallet leveres til materialgjenvinning.

I avfallsbransjen ansees det som svært utfordrende å nå målsetting om 50% innen 2020.

Offentlig høring før vedtak om avgift

I mail til Næringspolitikk.no svarer statssekretær Atle Hamar slik på spørsmål om hvordan det går med partikollega Ketil Kjenseths forslag om avgift på avfall som sendes til forbrenning:

– Regjeringen har varslet at den vil innføre prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. Dette fremgår blant annet av Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Regjeringen vurderer saken og har ikke tatt stilling til om den vil innføre prising i form av CO2-avgift eller ved at de aktuelle virksomhetene inkluderes i det europeiske kvotesystemet på bedriftsnivå.

Det vil bli gjennomført en offentlig høring før det blir aktuelt å innføre nye virkemidler for å begrense utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg.

Sverige innfører avgift ?

Også i Sverige har avgift på avfall til forbrenning vært omstridt. Men, siden markedsprisen settes i det nordiske markedet settes i Sverige, vil en avgift ”på pipa” ha større effekt i Sverige.

LES MER: Sverige vurderer forbrenningsavgift