La oss heie på kvinnelige ledere


Nina Solli, av regiondirektør i NHO Viken Oslo


Vi er avhengige av å ha de beste lederne, og da må vi vi hente de fra hele befolkningen.

I høst lanserte NHO Næringslivets perspektivmelding, Der peker vi på ti utviklingstrekk som har hatt og vil få betydning for samfunnet og arbeidslivet vårt. Ett av disse er likestilling. Kvinners inntog i arbeidslivet resulterte i en økning i BNP per innbygger på 20 prosent. Det er like mye som hele velstandsøkningen i Fastlands-Norge de siste 15 årene. Men selv om vi har kommet langt med likestilling, er vi ikke i mål. Et eksempel på det er at i Norge er syv av 10 ledere i det private menn.

Hvis vi skal ha flere kvinner som øverste leder, må vi først ha et større utvalg av kvinner på mellomledernivå. Det er herfra rekrutteringen til toppnivået skjer. Gode forbilder er også viktig. I reiselivsbransjen finnes det mange kvinnelige ledere, da er det lettere for andre kvinner å ta på seg en lederjobb. I industrien er det motsatt, da er det mer krevende, men ingen umulighet å finne gode kvinnelige ledere.

I NHO Viken Oslo har vi 8 000 medlemsbedrifter som representerer 200 000 årsverk. Blant dem finnes det et hav av dyktige kvinnelige talenter. Mange av disse bedriftene ledes allerede i dag av dyktige kvinnelige ledere, og mange andre har dyktige kvinner i andre nøkkelroller. Spørsmålet er, hvordan kan dagens kvinnelige ledere få enda flere dyktige medsøstre?

Før det første må enda flere kvinner tørre å se seg selv i en lederrolle. Lurer du på om du skal ta en lederjobb, så er mitt soleklare råd til deg: Ta utfordringen, det er utrolig givende og faglig utfordrende å lede.

Deretter vil jeg oppfordre bedriftsledere og bedriftseiere til å se seg om i bedriften om det er dyktige kvinner som dere kan løfte frem. Se deg ut hvem det kan være, og legg en plan for hvordan de kan få en lederrolle i bedriften. Kanskje kan nettopp du være en nyttig mentor? Still opp, lytt og gi råd.

Vi som er kvinnelige ledere må stille opp og være tilgjengelige for nye generasjoner potensielle kvinnelige ledere. Det handler om å bruke tid, gi råd, lytte til deres tanker og erfaringer og være en samtalepartner.

Den siste oppfordringen går til hver og en av oss: Vi må heie på de dyktige kvinnene som tar lederoppgaver. De skal vite at det er et lag av andre kvinner som følger dem og vil dem vel.

Det finnes ikke en rolle som ikke kan fylles av en kvinne. Det må alle som rekrutterer ledere tenke på når de blar gjennom CV-bunken neste gang en lederrolle skal fylles.

Gratulerer med dagen!