Energi og miljø

Veien til bedre klima

Blir ikkje eit grønt skifte utan kompetanse

Unio støttar fullt ut ekspertutvalet til regjeringa om grøn konkurransekraft som la fram sin rapport i oktober i fjor. Utvalet påpeika på behovet for å investere meir i FOU og å vri forskinga i grøn retning. Då må vi stanse outsourcing av arbeidsplassar som kan gje oss denne kompetansen....