Lederartikler

Lederkommentar av redaktør Torbjørn Leidal

POLITIKK TAKK!

Regjeringsendringen har kommet helt i bakgrunnen for avsløringene av våre politikeres seksualliv. Vi kan konstatere at kjønnsdriften er jevnt fordelt på begge k...
Lederkommentar av redaktør Torbjørn Leidal

NY LEDELSE I 2018!

Det skal svært mye til for at ikke Arbeiderpartiet vil få ny ledelse i 2018. Vi har all forståelse for at nestleder Giske og hans nærmeste har det aldeles forfe...