Kommentar

Lederkommentar av redaktør Torbjørn Leidal

SVART ARBEIDSHELG

  Det er få temaer som skaper så mye engasjement og setter  så mye følelser i sving som  svart arbeid. Næringspolitikk.no publiserer derfor flere debatt...