Næring

Anbud – en spire til innovasjon eller til konflikt?

I det siste har Oslo kommunes anbudsprosess og Veirenos mangelfulle oppfyllelse av kontrakt vært heftig debattert. MEF hevder at det har vært ensidig fokusert på pris, ikke tatt nødvendig høyde for risiko ved en leverandør eller gjort en tilfredsstillende vurdering av Veirenos kapasitet og gjennomføringsevne....

Snakker vi om avfallet i Oslo?

Den siste tids debatt i kjølvannet av det som presenteres av media som en krise på søppelfronten i Oslo har fått mange til å dele av sine «kunnskaper» og meninger. Det er tydelig at et så viktig tema som renovasjon og avfallshåndtering engasjerer....

Fører prispress i anbudskonkurranser til usunn konkurranse?

Den senere tid har situasjonen i Oslo kommune vedrørende anbudsutsettelse på renovasjonstjenester vakt stor oppmerksomhet i media, og flere aktører har tatt til orde for at privatisering og konkurranseutsetting bør stanses eller reverseres. Oslo kommune valgte det laveste anbudet, som lå langt under de øvrige konkurrentene i et allerede presset marked. ...