Næring

Snakker vi om avfallet i Oslo?

Den siste tids debatt i kjølvannet av det som presenteres av media som en krise på søppelfronten i Oslo har fått mange til å dele av sine «kunnskaper» og meninger. Det er tydelig at et så viktig tema som renovasjon og avfallshåndtering engasjerer....

Fører prispress i anbudskonkurranser til usunn konkurranse?

Den senere tid har situasjonen i Oslo kommune vedrørende anbudsutsettelse på renovasjonstjenester vakt stor oppmerksomhet i media, og flere aktører har tatt til orde for at privatisering og konkurranseutsetting bør stanses eller reverseres. Oslo kommune valgte det laveste anbudet, som lå langt under de øvrige konkurrentene i et allerede presset marked. ...