Pressemelding

MOBBING MÅ BEKJEMPES LOKALT

KS, kommunene og fylkeskommunene mener det er viktig at elevenes rett til et godt skolemiljø styrkes. Et nytt regelverk kan likevel ikke forhindre at barn og ...

INTERNASJONAL PRIS TIL NDLA

  Den norske læremiddelportalen NDLA er i dag tildelt den første Open Education Awards for Excellence 2017, for sin variasjon av åpne tilgjengelige læremid...