Næringspolitikk.no er en debatt avis som diskuterer og tar opp aktuelle næringspolitiske problemstillinger. Alle som representerer profesjonell interesse på egne eller andres vegne skal få ytre seg. Dette gjennom debattartikler, kronikker og kommentarer.

Næringspolitikk.no vil bidra til å ta opp aktuelle problemstillinger til beslutningstagere: Storting, Regjering, departement og direktorat. For mange oppfattes veien til oppmerksomheten lang, kronglete og lite tilgjengelig.

Næringspolitikk.no vil gjøre veien til oppmerksomhet kortere, bredere og lettere tilgjengelig for profesjonelle meningsytrere.

Næringspolitikk.no vil gi nærings- og interessepolitiske organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper forutsigbar media oppmerksomhet. De kan planlegge og publisere debattartikler og kronikker og i Næringspolitikk.no som del av planlagt media- og kommunikasjonsstrategi.

Næringspolitikk.no finansieres gjennom salg av annonser, kunngjøringer og stillingsannonser.
Markedssjef Torun Berg kontaktes på mobil 467 75 070


Ansvarlig redaktør er Torbjørn Leidal. Han har redaksjonell og administrativ bakgrunn fra radio, TV og avis i Norge og Sverige siden 1982. De siste 9 årene har vært næringspolitisk rådgiver i egen virksomhet og ledet rammevilkårs prosjekter innen media, telekommunikasjon, fjernvarme, samferdsel og energigjenvinning. Oppdragsgivere har vært næringspolitiske foreninger, kommuner, større private virksomheter og offentlige eide selskaper. Leidal har eksamen fra Journalisthögskolan ved Stockholms Universitet.

Vi arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Du kan også klage inn saker til Pressens Faglige Utvalg for behandling og vurdering
– se
www.pfu.no
.

       Næringspolitikk.no kontaktes på mobil 920 64 011 og e-post redaksjon@naringspolitikk.no