Næringspolitikk.no er en debattavis som diskuterer og tar opp aktuelle næringspolitiske problemstillinger. Alle som representerer profesjonell interesse på egne eller andres vegne skal få ytre seg. Dette gjennom debattartikler, kronikker og kommentarer.

Næringspolitikk.no vil bidra til å ta opp aktuelle problemstillinger til beslutningstagere: Storting, Regjering, departement og direktorat. For mange oppfattes veien til oppmerksomheten lang, kronglete og lite tilgjengelig.

Næringspolitikk.no vil gi nærings- og interessepolitiske organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper forutsigbar media oppmerksomhet. De kan planlegge og publisere debattartikler og kronikker og i Næringspolitikk.no som del av media- og kommunikasjonsstrategi.

Næringspolitikk.no drives ideelt men tar gjerne i mot annonser, kunngjøringer og stillingsannonser.
Markedssjef Torun Berg kontaktes på mobil 467 75 070


Ansvarlig utgiver er Torbjørn Leidal.

 Han er daglig leder i kommunikasjonsselskapet Hodene AS og er næringspolitisk rådgiver. Han er spesialist på rammevilkårs- prosjekter og har ledet flere innen media, telekommunikasjon, fjernvarme, samferdsel og energigjenvinning. Oppdragsgivere har vært næringspolitiske foreninger, kommuner, større private virksomheter og offentlige eide selskaper.

Han har redaksjonell og administrativ bakgrunn fra radio, TV og avis i Norge og Sverige siden 1982.  Leidal har eksamen fra Journalisthögskolan ved Stockholms Universitet.

       Næringspolitikk.no kontaktes på mobil 920 64 011 og e-post redaksjon@naringspolitikk.no