professor i håndkirurgi ved Skånes universitetssykehus